auto*mat

Ráno vstanu a změním svoje město

Michal Křivohlávek – iniciativa Auto*Mat

Premiérou filmu Auto*Mat 24.9. se završí týden mobility. Můžete nám tuto akci přiblížit a říct něco z dalších plánů iniciativy?
Týden mobility je kampaň evropských metropolí, ve které jednotlivá města představují svým obyvatelům nová opatření a své úspěchy na poli městské dopravní politiky. Evropská města došla k poznání, že klíčem ke kvalitnímu životu svých obyvatel je „zkrocení zlé dopravy“. Tedy takového chování lidí, které představuje velkou zátěž pro život a přináší relativně malý benefit. Zlou dopravou je prakticky unisono myšleno pravidelné cestování po městě osobními automobily. Představte si Prahu nebo jiná česká města: třetina lidí používá každý den auto a výsledkem je, že všichni rezidenti, tj. 100 % obyvatel, žijí a pracují v hlučných a špinavých ulicích plných aut.

Martin Mareček ve filmu jasně objasňuje svou osobní motivaci k aktivnímu působení v Auto*Matu. Jaká byla ta vaše?
Motivace naprosté většiny obyvatel má stejný základ a cíl: všichni chceme žít dobrý život ve městě. Tato dnes již kýčovitá politická proklamace má ale zřetelný obsah: přijatelný hluk, dobrý vzduch, příjemné ulice a parky. A k tomu vede překvapivě konkrétní cesta: dobrá veřejná doprava, ulice pro cyklisty, chodníky pro pěší a strategie dopravního zklidňování. K lepšímu životu ve městě lze dojít aktivní dopravní politikou a cílenou stimulací obyvatel. Nechci skončit rezignací jako řada lidí: odstěhovat se do Středočeského kraje nebo žít život víkendových azylantů na chalupách.

Film se věnuje především dopravní situaci v Praze; jak jsou na tom další česká města?
Mentální zralost a pochopení pro vážnost situace je víceméně všude stejná. Charakter problému se liší podle velikosti měst. Podstata konfliktu se neliší.

Film se natáčel šest let, natočily se hodiny materiálu. Napadá vás nějaká událost či akce, která se do filmu nedostala a kterou byste rád zmínil?
Scény zažíváme opakovaně. Strašidelné situace jsou setkání s „auto-ultras“, kteří měří velikost svého JÁ výhradně prostřednictvím svého vozu. Někteří lidé si myslí, že dojet autem z obýváku do restaurace je jejich nezcizitelné lidské právo.

Jak je iniciativa organizována a kolik má členů? Pokud by se chtěl někdo k Auto*Matu připojit, co je třeba udělat?
V iniciativě nyní pracuje sedm lidí, jejichž působení je silně založeno na příznivcích a spolupracovnících. Iniciativa má asi 400 registrovaných příznivců a 4 000 podporovatelů. Věříme, že skupina lidí, jejichž zájmy formulujeme, čítá převažující většinu obyvatel Prahy. Podpora je jednoduchá - připojit se přes www.auto-mat.cz/klub.